Pri izbiri ustreznega življenjskega zavarovanja zaupajte ekipi strokovnjakov z dolgoletnimi zavarovalnimi izkušnjami, ki zastopa različne domače in tuje zavarovalnice ter vam pomaga doseči najustreznejše zavarovalno kritje.

 

Življenjsko zavarovanje Wiener Stadtische za primer smrti in doživetja

Ime:

Priimek:

Spol:

Telefon:

E-naslov:

Leto rojstva:

Naslov (ulica, št., poštna št., kraj):

 

Osnovno življenjsko zavarovanje Wiener Stadtische za primer smrti in doživetja

Začetek zavarovanja 1. v naslednjem mesecu

Trajanje zavarovanja:

 let
Vpišite znesek premije (obroka) ali zavarovalno vsoto (znesek za katerega želite biti zavarovani)

Dinamika plačevanja:

Uskladitev vrednosti:

Investiranje dobičkov:

Dobiček iz naslova uspešnosti poslovanja, ki ga zavarovalnica pripisuje življenjskemu zavarovanju, lahko zavarovalec razporedi v investicijske sklade z navedenonaložbeno politiko

 

Dodatna zavarovanja Wiener Stadtische k osnovnemu življenjskemu zavarovanju

(sklenitev zelo priporočljiva in cenovno izjemno ugodna)

V skladu z zavarovalnimi pogoji Oprostitev plačevanja premije v primeru bolezni    
Nezgodna invalidnost

Faktor:

N-kratnik osnovnega zavarovanja
Nezgodna smrt

Faktor:

N-kratnik osnovnega zavarovanja
Nezgodna renta  
Dodatna zavarovalna vsota za primer smrti

kot osnovno zavarovanje
   

zavar. vsota: Do višine osnovnega zavarovanja eur

Trajanje:

Največ do obdobja trajanja osnovnega zavarovanja let
__parser__boolean_attribute_value__parser__ Kritje hudih bolezni inzahtevne nege

kot osnovno zavarovanje
   

zavar. vsota:  eur    

 

Dodaten komentar (neobvezno)

 

__parser__boolean_attribute_value__parser__ Da, strinjam se s soglasjem (dajem soglasje v skladu z GDPR) za uporabo osebnih podatkov za namen sklepanja zavarovanj (več na povezavi) in s tem dovoljujem uporabo e-naslova za posredovanje izračuna/ponudbe.


 

 

Izračun

za želeno kritje

Izračun

določene zavarovalnice

Izračun

iz sporočila

Izračun življenjskega zavarovanja glede na želeno kritje

              

Izračun življenjskega zavarovanja izbrane zavarovalnice

          

Izračun življenjskega zavarovanja glede na vaše sporočilo