• življenjsko zavarovanje je edini produkt na tržišču, ki ob sklenitvi in (običajno) prvi plačani premiji lahko omogoča takojšnjo socialno (finančno) varnost naših bližnjih v primeru naše smrti;
 • že ob sklenitvi zavarovalne ponudbe smo običajno deležni (omejenega) začasnega kritja;
 • zavarovalna premija (vsota vseh plačanih premij), ki jo plačujemo za rizik smrti je bistveno nižja od zavarovalne vsote za katero smo zavarovani;
 • življenjska zavarovanja z zavarovalno dobo 10 ali več let so oproščena plačevanja 6,5% davka od zavarovalnih poslov;
 • ob smrti zavarovanca upravičencu iz življenjskega zavarovanja ni potrebno plačati dohodnine (3. točka Zakona o dohodnini /ZDoh-2/, 3. točka 71. člena Zakona o dohodnini /ZDoh-1/)
 • izplačilo zavarovalnine življenjskega zavarovanja (zavarovalna vsota in udeležba na dobičku) ni obdavčeno v kolikor sta izpolnjena naslednja pogoja (4. točka 82. člena Zakona o dohodnini /ZDoh-2/, 4. točka 71. člena Zakona o dohodnini /ZDoh-1/ - velja za življenjska zavarovanja sklenjena po tem datumu):
  • zavarovalna doba najmanj 10 let;
  • zavarovalec (sklenitelj zavarovanja), zavarovanec in upravičenec v primeru doživetja je ista oseba;
 • z življenjskim zavarovanjem si lahko dodatno zagotovimo zavarovalno kritje kritičnih bolezni;
 • z življenjskim zavarovanjem si lahko dodatno zagotovimo zavarovalno kritje za primer nezgode, predvsem za primer invalidnosti;
 • za posamezne primere (na primer nezgodna smrt) lahko določimo višje (na primer podvojene) zavarovalne vsote;
 • odpoved življenjskega zavarovanja je finančno dokaj neugodna zato nas spodbuja k vztrajanju pri odločitvi (ki pa jo moramo sprejeti na podlagi utemeljenih potreb);
 • življenjsko zavarovanje poleg zavarovanja omogoča različne oblike dolgoročnega varčevanja;
 • s sklenitvijo življenjskega zavarovanja smo običajno deležni popustov pri ostalih oblikah zavarovanj (pri isti zavarovalnici).

 


Pomembne povezave