Z življenjskim zavarovanjem za primer smrti zavarujemo nevarnost svoje smrti. To pomeni, da bo zavarovalnica znesek (zavarovalno vsoto) za katerega smo se zavarovali, izplačala upravičencem, ki smo jih navedli v zavarovalni pogodbi, v primeru naše smrti (ob nastopu zavarovalnega dogodka). V primeru doživetja zavarovalnica ne izplača ničesar.

 

Poznamo:

  • dosmrtno življenjsko zavarovanje za primer smrti (zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto upravičencu iz zavarovalne pogodbe v vsakem času naše smrti);
  • začasno življenjsko zavarovanje za primer smrti (zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto upravičencu iz zavarovalne pogodbe, če umremo v času trajanja zavarovanja).

 

Življenjsko zavarovanje za primer smrti ne vsebujejo varčevalne komponente (varčevanja) in je zato cenovno ugodnejše.

 

Poznamo življenjska zavarovanja s spremenljivo zavarovalno vsoto. Pri najemu kredita je priporočljivo skleniti življenjsko zavarovanje za primer smrti s padajočo zavarovalno vsoto. To pomeni, da se zavarovalna vsota s časom znižuje na način kot se znižuje višina še neodplačanega kredita, življenjsko zavarovanje pa je s tem tudi cenejše.

 

 

Za koga je primerno?

 

Življenjsko zavarovanje za primer smrti je primerno za posameznike, ki imajo visoke neporavnane finančne obveznosti (krediti, investicije…) in/ali vzdržujejo družinske člane, ki bi v primeru smrti zavarovanca utrpeli izjemne finančne posledice (prodaja hiše, stanovanja; nezmožnost izobraževanja…).