Zavarovalna premija, ki jo plačujemo za zavarovanje, je obremenjena s 6,5% davkom od zavarovalnih poslov.

 

Življenjska zavarovanja z zavarovalno dobo 10 ali več let so oproščena plačevanja 6,5% davka od zavarovalnih poslov.

 

Nezgodna zavarovanja z zavarovalno dobo 10 ali več let so oproščena plačevanja 6,5% davka od zavarovalnih poslov.

 

V primeru prekinitve življenjskega zavarovanja (odkup zavarovanja) z zavarovalno dobo 10 ali več let, pred potekom prvih desetih let zavarovanja, se:

  • davek od zavarovalnih poslov (6,5%) poravna za nazaj – plačilo davka (odvede ga zavarovalnica) ob izplačilu odkupne vrednosti;
  • zavarovalnica ob izplačilu odkupne vrednosti odvede 25% akontacije dohodnine od morebitne razlike med izplačanimi in vplačanimi sredstvi zavarovanca.

 

Izplačilo zavarovalnine življenjskega zavarovanja (zavarovalna vsota in udeležba na dobičku) ni obdavčeno v kolikor sta izpolnjena naslednja pogoja (4. točka 82. člena Zakona o dohodnini /ZDoh-2/, 4. točka 71. člena Zakona o dohodnini /ZDoh-1/ - velja za življenjska zavarovanja sklenjena po tem datumu):

  • zavarovalna doba najmanj 10 let;
  • zavarovalec (sklenitelj zavarovanja), zavarovanec in upravičenec v primeru doživetja je ista oseba.

 

V primeru neizpolnjevanja enega od pogojev, navedenih v prejšnjem odstavku, mora zavarovalec plačati dohodnino (zavarovalnica ob izplačilu zavarovalne vsote odvede 25% akontacije dohodnine od razlike med izplačanimi in vplačanimi sredstvi zavarovalca).

 

Ob smrti zavarovanca upravičencu iz življenjskega zavarovanja ni potrebno plačati dohodnine (3. točka Zakona o dohodnini /ZDoh-2/, 3. točka 71. člena Zakona o dohodnini /ZDoh-1/).

 

Vplačana premija premoženjskega ali življenjskega zavarovanja se ne upošteva kot davčna olajšava pri dohodninski napovedi.

 

Izplačilo zavarovalnine premoženjskega zavarovanja ni obdavčeno.


 

Pomembne povezave