Merkur življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja

 

PROGRAM Merkur SUPER 18 (vključeno zavarovalno kritje za primer hudih bolezni)

 

Izračun: pošljite nam podatke in poslali vam bomo informativni izračun življenjskega zavarovanja za primer smrti in doživetja.

 

Življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja (z vključenim kritjem hudih bolezni)

Merkur SUPER 18

Ime:

Priimek:

Spol:

Telefon:

E-naslov:

Leto rojstva:

Naslov (ulica, št., poštna št., kraj):

 

Osnovno življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja (z vključenim kritjem hudih bolezni)

Merkur SUPER 18

Začetek zavarovanja 1. v naslednjem mesecu

Trajanje zavarovanja:

 let
Vpišite znesek premije (obroka) ali zavarovalno vsoto (znesek za katerega želite biti zavarovani)

Dinamika plačevanja:

Odstotek izplačila zavarovalne vsote v primeru nastanka hude bolezni: 

Upravičencu se izplača dogovorjeni odstotek zavarovalne vsote (od najmanj 5% do 100%). Če je ob nastanku hude bolezni izplačan samo del zavarovalne vsote zavarovanje za preostali del zavarovalne vsote ostane v veljavi, zavarovalec pa je oproščen nadaljnjega plačevanja premije.

Oprostitev plačevanja premije v primeru 51% (ali več) invalidnosti:

 Da     Ne

 

Dodatna zavarovanja k osnovnemu življenjskemu zavarovanju Merkur SUPER 18

(sklenitev zelo priporočljiva in cenovno izjemno ugodna)

Nezgodna smrt

Faktor: N-kratnik osnovnega zavarovanja

Nezgodno zavarovanje

Zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost: 20.000 eur, nezgodna mesečna renta: 0 eur, dnevno bolnišnično nadomestilo: 10 eur, dnevno nadomestilo: 0 eur N1

Zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost: 40.000 eur, nezgodna mesečna renta: 0 eur, dnevno bolnišnično nadomestilo: 20 eur, dnevno nadomestilo: 0 eur N2

Zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost: 60.000 eur, nezgodna mesečna renta: 0 eur, dnevno bolnišnično nadomestilo: 30 eur, dnevno nadomestilo: 0 eur N3

Zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost: 20.000 eur, nezgodna mesečna renta: 0 eur, dnevno bolnišnično nadomestilo: 10 eur, dnevno nadomestilo: 5 eur N4

Zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost: 35.000 eur, nezgodna mesečna renta: 0 eur, dnevno bolnišnično nadomestilo: 15 eur, dnevno nadomestilo: 8 eur N5

Zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost: 50.000 eur, nezgodna mesečna renta: 0 eur, dnevno bolnišnično nadomestilo: 20 eur, dnevno nadomestilo: 12 eur N6

Zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost: 100.000 eur, nezgodna mesečna renta: 0 eur, dnevno bolnišnično nadomestilo: 30 eur, dnevno nadomestilo: 0 eur N7

Zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost: 100.000 eur, nezgodna mesečna renta: 0 eur, dnevno bolnišnično nadomestilo: 20 eur, dnevno nadomestilo: 12 eur N8

Zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost: 20.000 eur, nezgodna mesečna renta: 80 eur, dnevno bolnišnično nadomestilo: 10 eur, dnevno nadomestilo: 0 eur NR1                                                                                        

Zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost: 40.000 eur, nezgodna mesečna renta: 80 eur, dnevno bolnišnično nadomestilo: 20 eur, dnevno nadomestilo: 0 eur NR2

Zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost: 60.000 eur, nezgodna mesečna renta: 160 eur, dnevno bolnišnično nadomestilo: 30 eur, dnevno nadomestilo: 0 eur NR3

Zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost: 20.000 eur, nezgodna mesečna renta: 80 eur, dnevno bolnišnično nadomestilo: 10 eur, dnevno nadomestilo: 5 eur NR4

Zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost: 35.000 eur, nezgodna mesečna renta: 80 eur, dnevno bolnišnično nadomestilo: 15 eur, dnevno nadomestilo: 8 eur NR5

 NR6

Zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost: 80.000 eur, nezgodna mesečna renta: 300 eur, dnevno bolnišnično nadomestilo: 20 eur, dnevno nadomestilo: 0 eur NR7

Zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost: 100.000 eur, nezgodna mesečna renta: 500 eur, dnevno bolnišnično nadomestilo: 20 eur, dnevno nadomestilo: 10 eur NR8

Zeleni deznik - nezg. zav.

Zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost: 100.000 eur, nezgodna smrt 3.500 eur ZD1

Zavarovalna vsota za nezgodno invalidnost: 100.000 eur, nezgodna smrt 7.000 eur, nezgodna mesečna renta: 80 eur ZD2

 

Dodaten komentar (neobvezno)

 

__parser__boolean_attribute_value__parser__ Da, strinjam se s soglasjem (dajem soglasje v skladu z GDPR) za uporabo osebnih podatkov za namen sklepanja zavarovanj (več na povezavi) in s tem dovoljujem uporabo e-naslova za posredovanje izračuna/ponudbe.


 

 

Kdo / zakaj: sklenitev Merkur SUPER 18 življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja priporočamo zakoncem z nepreskrbljenimi otroci in vsem tistim, ki imajo določene dolgove (kredite). Zavarujemo nevarnost svoje smrti in doživetja. To pomeni, da bo zavarovalnica znesek (zavarovalno vsoto) za katerega smo se zavarovali v primeru naše smrti (ob nastopu zavarovalnega dogodka) izplačala upravičencem, ki smo jih navedli v zavarovalni pogodbi. Prav tako pa nam bo zavarovalnica izplačala zavarovalno vsoto v primeru doživetja, kar pomeni, da ob zavarovanju tudi varčujemo. Ob doživetju se je moč dogovoriti za enkratno izplačilo zneska (zavarovalne vsote) ali za izplačilo celotnega zneska v obliki rente (obročno – običajno mesečno).

 

Prednosti: Merkur SUPER 18 življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja (z vključenim zavarovalnim kritjem kritičnih bolezni) omogoča opcijsko zavarovanje nezgodne invalidnosti, nezgodne smrti in nezgodne rente z dnevnim in bolnišničnim nadomestilom.

Življenjsko zavarovanje Merkur SUPER 18 ponuja kritja za primer nastanka naslednjih bolezni:

 1. Rakasta oboljenja, ki ogrožajo življenje
 2. Benigni možganski tumor
 3. Srčni infarkt
 4. Možganska kap
 5. Multipla skleroza
 6. Alzheimerjeva bolezen
 7. Parkinsonova bolezen
 8. Operacija srčne zaklopke
 9. Bypass-operacija koronarnih arterij
 10. Operacija aorte
 11. Koma
 12. Transplantacija organov
 13. Kronična odpoved ledvic
 14. Paraliza (ohromelost)
 15. Izguba okončin
 16. Slepota
 17. Resna bolezen, ki jo povzroči ugriz klopa
 18. Zavarovalno kritje za otroke zavarovanca

Za nekatere zgoraj navedene hude bolezni so z eno tretjino zavarovalne vsote, vendar ne več kot 10.000 evrov, kriti tudi vsi otroci v družini.

Življenjsko zavarovanje Merkur SUPER 18 nudi tudi možnost delnega predizplačila zavarovalne vsote že v predfazi bolezni, ko je zdravniško mnenje že dano, bolezen pa še ni nastopila.

V primeru nastanka določene hude bolezni obstoja možnost delnega ali celotnega izplačila zavarovalne vsote. V primeru delnega izplačila je zavarovalec oproščen nadaljnjega plačevanja premije, zavarovanje pa ostane v veljavi do poteka zavarovalne dobe oz. do smrti zavarovanca.

V zavarovanje lahko vključite do trikratno zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti, ponujena pa je tudi možnost dodatnega zavarovanja za prevzem plačevanja premije življenjskega zavarovanja s strani zavarovalnice v primeru 51 ali več odstotne invalidnosti zavarovalca.

 

Posebni popusti - na višino zavarovalne vsote in opravljen zdravniški pregled, ki je za stranke Merkur zavarovalnice brezplačen. Poleg tega se obračuna še poseben 6% popust pri sklenitvi dodatnih nezgodnih paketnih zavarovanj.

Po 10 letih zavarovanja se lahko odločite tudi za predizplačilo že pripisanega dobička!

Za manjša podjetja velja pri tem programu posebna ugodnost - možnost menjave zavarovanca (zavarovanje delovnega mesta).

Gre za izjemno kakovostno življenjsko zavarovanje, ki ga vsekakor priporočamo.

 

Povezave: