Naložbeno življenjsko zavarovanje UFOS Wiener Stadtische

Ime:

Priimek:

Spol:

Telefon:

E-naslov:

Leto rojstva:

Naslov (ulica, št., poštna št., kraj):

 

Osnovno naložbeno življenjsko zavarovanje UFOS Wiener Stadtische

Začetek zavarovanja 1. v naslednjem mesecu

Trajanje zavarovanja:

 let
Vpišite znesek premije (obroka) ali zavarovalno vsoto (znesek za katerega želite biti zavarovani)

Dinamika plačevanja:

Uskladitev vrednosti:

Naložbena politika:

__parser__boolean_attribute_value__parser__

Zaščita dobičkov v denarni sklad:

 

Dodatna zavarovanja Wiener Stadtische k osnovnemu naložbenemu življenjskemu zavarovanju

V skladu z zavarovalnimi pogoji Oprostitev plačevanja premije v primeru bolezni    

 

Dodaten komentar (neobvezno)

 

 

 

Z naložbenim življenjskim zavarovanjem zavarujemo nevarnost svoje smrti in doživetja. To pomeni, da bo zavarovalnica določen znesek (zavarovalno vsoto) v primeru naše smrti (ob nastopu zavarovalnega dogodka) izplačala upravičencem, ki smo jih navedli v zavarovalni pogodbi. Prav tako pa nam bo zavarovalnica izplačala zavarovalno vsoto v primeru doživetja.

 

Višina zavarovalne vsote za doživetje pa ni natančno določena (kot pri mešanih življenjskih zavarovanjih – zavarovanjih za primer smrti in doživetja brez naložbenega tveganja) temveč pričakovana. Zavarovalna vsota naložbenega življenjskega zavarovanja se spreminja z indeksom, na katerega je zavarovanje vezano (indeks naložbenega portfelja, ki ga oblikuje zavarovalnica »unit-linked«, borzni indeks »index-linked«…). To pomeni, da naložbeno tveganje prevzamemo sami.

 

Običajno se dogovori najnižji znesek izplačila v primeru smrti (najnižja zavarovalna vsota v primeru smrti), ki pa se ob ugodnih trendih kapitalskih trgov in posledično naložbenega portfelja zavarovanja zvišuje. Ključno pri tem je, da je tudi v primeru negativnih trendov kapitalskih trgov dogovorjena višina zneska izplačila za primer smrti zajamčena.

 

Obstajajo produkti z enkratnim izplačilom zneska zavarovanja (zavarovalna vsota oziroma zavarovalnina kapitalskih življenjskih zavarovanj) in obročnimi izplačili zneska zavarovanja (zavarovalna vsota oziroma zavarovalnina rentnih življenjskih zavarovanj).

 

Paziti je potrebno, da naložbena življenjska zavarovanja vključujejo klavzule, ki nas ščitijo pred padci vrednosti naložbenih portfeljev pred iztekom zavarovanja (omejitev najmanjšega zneska izplačila v primeru padcev na kapitalskih trgih in posledično nizkih vrednosti naložbenih portfeljev, možnost podaljšanja trajanja zavarovanja (zavarovalnega obdobja) do okrevanja kapitalskih trgov…).

 

Nekateri produkti opredeljujejo tudi določeno najnižjo (zajamčeno) višino izplačila za doživetje (zavarovalna vsota oziroma zavarovalnina za doživetje).

 

 

Za koga je primerno?

 

Naložbeno življenjsko zavarovanje je primerno za osebe, ki jim je poleg zavarovanja za primer smrti ključno predvsem to, da se del zavarovanja, ki je namenjen varčevanju, giblje sorazmerno z gibanjem določenih vrednostnih papirjev oziroma naložbenih portfeljev. Pričakovana donosnost je v tem primeru višja kot pri mešanih življenjskih zavarovanjih brez naložbenega tveganja. Zajamčene vrednosti izplačil za doživetje pa so običajno nižje kot pri mešanih življenjskih zavarovanjih brez naložbenega tveganja.