Zavarovalno kritje (zavarovanje), ki ga moramo zagotoviti družinskim članom, mora omogočati, da v primeru nepredvidenih dogodkov ne bo treba spreminjati življenjskih navad, doseženega življenjskega standarda in s tem kakovosti življenja družine. Prepoznati moramo ključne nevarnosti, ki ogrožajo družinske člane (posebej za tiste, ki za družino skrbijo po finančni plati) in katerih uresničitev lahko bistveno vpliva na nadaljnji potek življenja naše družine.

Priporočena zavarovanja so razvrščena po področjih (življenjsko, nezgodno...) in na način, da so znotraj področja najprej navedena (v splošnem) bolj ustrezna zavarovanja.

 

 

Življenjsko zavarovanje