Wiener Stadtische mešano življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja

 

Izračun: pošljite nam podatke in poslali vam bomo informativni izračun življenjskega zavarovanja za primer smrti in doživetja.

 

Življenjsko zavarovanje Wiener Stadtische za primer smrti in doživetja

Ime:

Priimek:

Spol:

Telefon:

E-naslov:

Leto rojstva:

Naslov (ulica, št., poštna št., kraj):

 

Osnovno življenjsko zavarovanje Wiener Stadtische za primer smrti in doživetja

Začetek zavarovanja 1. v naslednjem mesecu

Trajanje zavarovanja:

 let
Vpišite znesek premije (obroka) ali zavarovalno vsoto (znesek za katerega želite biti zavarovani)

Dinamika plačevanja:

Uskladitev vrednosti:

Investiranje dobičkov:

Dobiček iz naslova uspešnosti poslovanja, ki ga zavarovalnica pripisuje življenjskemu zavarovanju, lahko zavarovalec razporedi v investicijske sklade z navedenonaložbeno politiko

 

Dodatna zavarovanja Wiener Stadtische k osnovnemu življenjskemu zavarovanju

(sklenitev zelo priporočljiva in cenovno izjemno ugodna)

V skladu z zavarovalnimi pogoji Oprostitev plačevanja premije v primeru bolezni    
Nezgodna invalidnost

Faktor:

N-kratnik osnovnega zavarovanja
Nezgodna smrt

Faktor:

N-kratnik osnovnega zavarovanja
Nezgodna renta  
Dodatna zavarovalna vsota za primer smrti

kot osnovno zavarovanje
   

zavar. vsota: Do višine osnovnega zavarovanja eur

Trajanje:

Največ do obdobja trajanja osnovnega zavarovanja let
__parser__boolean_attribute_value__parser__ Kritje hudih bolezni in zahtevne nege

kot osnovno zavarovanje
   

zavar. vsota:  eur    

 

Dodaten komentar (neobvezno)

 

__parser__boolean_attribute_value__parser__ Da, strinjam se s soglasjem (dajem soglasje v skladu z GDPR) za uporabo osebnih podatkov za namen sklepanja zavarovanj (več na povezavi) in s tem dovoljujem uporabo e-naslova za posredovanje izračuna/ponudbe.


 

 

Kdo / zakaj: sklenitev Wiener Stadtische - življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja priporočamo zakoncem z nepreskrbljenimi otroci in vsem tistim, ki imajo določene dolgove (kredite). Zavarujemo nevarnost svoje smrti in doživetja. To pomeni, da bo zavarovalnica znesek (zavarovalno vsoto) za katerega smo se zavarovali v primeru naše smrti (ob nastopu zavarovalnega dogodka) izplačala upravičencem, ki smo jih navedli v zavarovalni pogodbi. Prav tako pa nam bo zavarovalnica izplačala zavarovalno vsoto v primeru doživetja, kar pomeni, da ob zavarovanju tudi varčujemo. Ob doživetju se je moč dogovoriti za enkratno izplačilo zneska (zavarovalne vsote) ali za izplačilo celotnega zneska v obliki rente (obročno – običajno mesečno).

 

Prednosti: Wiener Stadtische - življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja omogoča opcijsko zavarovanje nezgodne smrti in nezgodne invalidnosti (v skladu z zavarovalnimi pogoji) celo v višini trikratnika osnovne zavarovalne vsote, dodati je mogoče tudi dodatni riziko smrti brez opcije varčevanja, oprostitev plačevanja premije v primeru težje bolezni in opcijo nezgodne rente do višine 1.000 eur mesečno (doživljenjsko). Gre za izjemno kakovostno življenjsko zavarovanje, ki ga vsekakor priporočamo.

 

 

 

 

Naložbeno življenjsko zavarovanje

 

Wiener Stadtische naložbeno življenjsko zavarovanje

United Funds of Success - UFOS

 

Izračun: pošljite nam podatke in poslali vam bomo informativni izračun naložbenega življenjskega zavarovanja United Funds of Success - UFOS Wiener Stadtische za primer smrti in doživetja.

 

Naložbeno življenjsko zavarovanje UFOS Wiener Stadtische

Ime:

Priimek:

Spol:

Telefon:

E-naslov:

Leto rojstva:

Naslov (ulica, št., poštna št., kraj):

 

Osnovno naložbeno življenjsko zavarovanje UFOS Wiener Stadtische

Začetek zavarovanja 1. v naslednjem mesecu

Trajanje zavarovanja:

 let
Vpišite znesek premije (obroka) ali zavarovalno vsoto (znesek za katerega želite biti zavarovani)

Dinamika plačevanja:

Uskladitev vrednosti:

Naložbena politika:

__parser__boolean_attribute_value__parser__

Zaščita dobičkov v denarni sklad:

 

Dodatna zavarovanja Wiener Stadtische k osnovnemu naložbenemu življenjskemu zavarovanju

V skladu z zavarovalnimi pogoji Oprostitev plačevanja premije v primeru bolezni    

 

Dodaten komentar (neobvezno)

 

__parser__boolean_attribute_value__parser__ Da, strinjam se s soglasjem (dajem soglasje v skladu z GDPR) za uporabo osebnih podatkov za namen sklepanja zavarovanj (več na povezavi) in s tem dovoljujem uporabo e-naslova za posredovanje izračuna/ponudbe.


 

 

Kdo / zakaj: naložbeno življenjsko zavarovanje Wiener Stadtische United Funds of Success je primerno za osebe, ki jim je poleg zavarovanja za primer smrti ključno predvsem to, da se del zavarovanja, ki je namenjen varčevanju, giblje sorazmerno z gibanjem določenih vrednostnih papirjev oziroma naložbenih portfeljev. Pričakovana donosnost je v tem primeru višja kot pri mešanih življenjskih zavarovanjih brez naložbenega tveganja, zavarovalna vsota za primer smrti pa je v začetnem obdobju precej nižja.

 

Prednosti: Wiener Stadtische naložbeno življenjsko zavarovanje United Funds of Success omogoča določitev deleža v naložbah z zajamčenim obrestovanjem in oprostitev plačevanja premije v primeru težje bolezni. Omogočeno je vlaganje v številne sklade priznanih svetovnih upravljavcev z različno naložbeno politiko. Prav tako je možno prehajanje med skladi in takoimenovano "zaklepanje" že doseženih donosov.

 

Povezave: