Pravni pouk

Podatki in vsebine, objavljeni na spletnem mestu External link opens in new tab or windowwww.zavarovanje-zivljenjsko.si so last družbe Zavpro Igor Vidmar s.p..

 

Vsaka uporaba, prepis ali razmnoževanje podatkov in vsebin s spletnega mesta External link opens in new tab or windowwww.zavarovanje-zivljenjsko.si je dovoljeno samo s predhodnim pisnim soglasjem družbe Zavpro Igor Vidmar s.p. in z navedbo vira.


Omejitev odgovornosti

Zavpro Igor Vidmar s.p. ne odgovarja za morebitne posledice, ki izhajajo iz odločitev na podlagi objavljenih podatkov in vsebin na spletnem mestu External link opens in new tab or windowwww.zavarovanje-zivljenjsko.si.

 

Zasebnost

Podatki in vsebine, ki jih posredujete, bodo uporabljeni za namen poslovanja družbe Zavpro Igor Vidmar s.p., v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur.l. RS, št. 86/2004).